Welkom

Optreden Zuidwester

Dinsdag 2 juni 2015 - Optreden Zuidwester.

Wat een fantastisch optreden vanmiddag in de Zuidwester. Zelden hebben we zoveel  geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen blij gezien. Wat een spontaniteit tijdens de liedjes die we zongen: er werd geapplaudisseerd, toegejuicht en zittend op stoelen ingehaakt. Uit “Zuidwesterlijke richting ” kregen zowel Joop, Chris-Jan als Ton onverwacht assistentie. Frans, bewoner van de Zuidwester assisteerde Joop bij het aankondigen van de liedjes, bewoner Arjan kwam Chris-Jan te hulp bij het luiden van de klok en mengde zich vervolgens onder de koorleden. Arjan, geen onverdienstelijk zanger, werd vervolgens door Ton uitgenodigd om hem van zijn taak te verlichten door “Het kleine café aan de haven” solo te zingen.

Iedereen was het erover eens – leiding Zuidwester, koor en – de belangrijkste groep – de bewoners: hier komen we vast nog eens terug.