Welkom

Uitreiking 3e CD aan Burgemeester mevrouw Ada Grootenboer

Uitreiking 3e CD aan burgemeester.

Even was het onzeker of het jubileumconcert van Op Volle Kracht wel door zou gaan: er kon geen gebruik gemaakt worden van het Prieel. Toen bekend werd waarom: de opvang voor een machteloze groep vluchtelingen, hebben de directie van de Staver, gemeente Goeree-Overflakkee en Op Volle Kracht de handen ineengeslagen en de tennishal omgebouwd tot een waar theater.

14 november hoorden 350 enthousiaste shantyliefhebbers voor de pauze een aantal liederen van de nieuwe CD. Voor het eerst zong shantykoor Op Volle Kracht in het Frans het vrolijke lied Allons à Messine. Na de verschrikkelijke terreurdaad in Parijs had dit lied een dubbele betekenis. Ook uit respect, sympathie en oprecht medeleven met het Franse volk, de vele slachtoffers en hun nabestaanden werd dit lied deze avond gezongen.

Dick Sperling, de voorzitter, kondigde aan dat CD 3 in combinatie met CD 2 voor deze avond en de rest van het jaar slechts voor €12,50 te koop zijn i.v.m. 12 ½ jarig bestaan.

Zie website www.opvollekracht .nl.

Na de pauze reikte de contente voorzitter de CD uit aan onze burgemeester mevrouw Ada Grootenboer. Beiden waren het er over eens, dat met deze CD de doelstelling Goeree-Overflakkee nog meer op de kaart te zetten , weer is bereikt.

Vervolgens werd o.l.v. dirigent Ton Warmenhoven de samenzang ingezet met veelal Hollandse liederen. Hollands Glorie, Aan het Noordzeestrand, Ketelbinkie, Vissers van Capri, het Vissersmeisje, de lichtjes van de Schelde: ze kwamen allemaal langs varen via speciale projectieschermen. Iedereen kon meezingen. Dat werd dan ook uit volle borst gedaan!

Een vrolijke, onderhoudende avond, welke mede dankzij de sponsors assurantiën de Vogel en de Knöpsgroep (Opel), een herhaling verdient.

overhandiging cd